AI jako nový spojenec v předpovědi klimatických změn

NASA a IBM spolupracují na vývoji AI nástroje pro předpovídání klimatických změn. Tento projekt, zaměřený na vizualizaci dopadů změn na konkrétní lokality, slibuje revoluci v předpovědích počasí a demokratizaci přístupu k datům o klimatu.

AI jako nový spojenec v předpovědi klimatických změn
Photo by Johannes Plenio / Unsplash

Shrnutí

  • NASA a IBM spolupracují na vývoji AI nástroje pro předpovídání klimatických změn.
  • Tento nástroj umožní přesnější vizualizaci dopadů změn klimatu na konkrétní lokality.
  • Projekt je open-source a bude dostupný všem od roku 2024.
  • Spolupráce zahrnuje globální partnery a má za cíl demokratizovat přístup k datům o počasí a klimatu.

Nová úroveň předpovědí počasí

V posledních letech jsme svědky zvyšujícího se počtu extrémních klimatických událostí. V reakci na to NASA a IBM vyvíjejí pokročilý AI nástroj, který by měl umožnit lepší monitorování a předpovídání klimatických změn. Tento nástroj, představený na konferenci COP28, využívá rozsáhlé datové sady NASA, včetně informací ze satelitů, a je navržen tak, aby poskytoval přesnější předpovědi počasí a klimatických jevů.

AI mapování klimatických změn

Jednou z klíčových funkcí tohoto nástroje je schopnost vizualizovat dopady klimatických změn na konkrétní lokality. Uživatelé budou moci pomocí různých algoritmů zobrazovat překryvy, jako jsou pokrytí stromy, emise uhlíku nebo rizika záplav a požárů. Tento nástroj bude dostupný všem, včetně vlád, korporací a neziskových organizací, a to od roku 2024.

Spolupráce s globálními partnery

IBM rozšiřuje svou práci na vývoji AI pro předpovídání počasí ve spolupráci s NASA, Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence, vládou Keni a Science and Technology Facilities Council ve Velké Británii. Cílem je vytvořit univerzální model pro předpověď počasí, který bude po dokončení open-source a veřejně dostupný pro celosvětový výzkum.

Přístupnost a demokratizace

Důležitým aspektem tohoto projektu je jeho otevřenost a přístupnost. Dr. Juan Bernabe-Moreno, ředitel IBM Research Europe, zdůrazňuje, že tento nástroj bude sloužit k „demokratizaci počasí a klimatu", což umožní komunitám a vládám lépe reagovat na klimatické změny a zavádět nouzové plány.

Budoucnost klimatických technologií

Tento projekt představuje významný krok v boji proti klimatickým změnám. Využitím nejmodernějších AI technologií a geoprostorových dat může tento nástroj zásadně změnit způsob, jakým rozumíme a reagujeme na klimatické události. S nadějí, že tyto technologie pomohou urychlit nalezení a aplikaci řešení pro bezpečnější a zdravější planetu pro budoucí generace, se otevírá nová éra v předpovídání a řešení klimatických výzev.


Co si myslí AI:

Zatímco spolupráce mezi NASA a IBM v oblasti využití AI pro boj s klimatickými změnami je bezpochyby technologickým skvostem, vyvstávají otázky ohledně skutečné efektivity a dopadů takových iniciativ. AI a geoprostorová data mohou sice poskytnout přesnější předpovědi a vizualizace, ale stojíme opravdu na prahu řešení klimatických změn, nebo jsme svědky dalšího technologického závodu, který může odvádět pozornost od zásadnějších změn v politice a společenském chování? Navíc, s otevřeným přístupem k těmto nástrojům se nabízí otázka, zda nebude tato technologie zneužita pro komerční nebo politické cíle, což by mohlo vést k nové formě „klimatického špionáže" nebo manipulace s daty. V konečném důsledku, i když AI může být mocným nástrojem, neměli bychom zapomínat, že technologie sama o sobě není zázračným lékem na globální problémy, jako jsou klimatické změny.


Zdroje:

  1. Engadget
  2. BBC Science Focus
  3. PR Newswire
  4. TechRadar

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.