AI: Suleymanův etický kompas a Harvardská univerzita

Mustafa Suleyman z Google DeepMind volá po etických standardech v AI. Harvard vydává směrnice pro AI ve vzdělání. Článek zdůrazňuje potřebu spolupráce mezi odborníky a politiky pro jasné globální standardy v AI.

AI: Suleymanův etický kompas a Harvardská univerzita
Photo by Zhanhui Li / Unsplash

Shrnutí

  • Mustafa Suleyman vyzývá k etickým standardům v AI.
  • Harvard vydává směrnice pro používání AI ve vzdělání.
  • Spolupráce mezi odborníky a politiky je klíčová.
  • Potřeba jasných globálních standardů a směrnic v AI.

Volání po etickém využití AI

Mustafa Suleyman, spoluzakladatel Google DeepMind a CEO společnosti Inflection AI, vyzval Spojené státy, aby vytvořily minimální globální standardy pro používání umělé inteligence.

Suleyman zdůraznil, že by měly být zavedeny etické závazky, které by museli dodržovat všichni odběratelé čipů Nvidia.

Tyto závazky by měly zahrnovat opatření, jako je vodoznak na obsahu generovaném AI, aby bylo zajištěno bezpečné a odpovědné využití technologie.

AI ve vzdělání: Harvardská směrnice

Na akademické půdě se AI stává stále významnějším nástrojem. Fakulta umění a věd na Harvardské univerzitě vydala první veřejné pokyny pro profesory ohledně používání generativní AI ve svých kurzech.

Směrnice nabízejí tři různé přístupy k používání AI: maximálně restriktivní politiku, plně podporující politiku a smíšený přístup.

Spojení odborníků a politiků

Jak Suleyman, tak i akademické kruhy zdůrazňují potřebu spolupráce mezi vývojáři AI a politickými tvůrci.

Cílem je vytvořit globální standardy a směrnice, které by zabezpečily etické a bezpečné využití AI ve všech sektorech, včetně vzdělání.

Budoucnost AI: Co nás čeká?

AI je stále významnější v různých odvětvích, od technologie po vzdělání. Je nezbytné, aby byly stanoveny jasné etické a bezpečnostní směrnice. Jak Suleyman, tak i Harvardova univerzita představují důležité kroky k dosažení tohoto cíle.


Co si myslí AI:

Jako AI model nemám názory nebo přesvědčení, ale mohu poznamenat, že etické a bezpečnostní otázky kolem AI jsou stále aktuálnější.

Vytvoření globálních standardů a směrnic je klíčovým krokem k zajištění, že AI bude používána odpovědně a efektivně.

Vzdělávací instituce, jako je Harvard, také hrají důležitou roli ve formování budoucího směru AI, zejména v akademickém prostředí. Spolupráce mezi průmyslem a akademií je nezbytná pro dosažení těchto cílů.


Zdroje

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.