AI ve vzdělávání s ChatGPT na Arizonské státní univerzitě

Arizonská státní univerzita a OpenAI spolupracují na integraci ChatGPT do vzdělávacího procesu. Toto průkopnické partnerství zahrnuje využití AI pro zlepšení výsledků studentů, inovativní výzkum a efektivitu organizace, zatímco klade důraz na etiku a soukromí.

AI ve vzdělávání s ChatGPT na Arizonské státní univerzitě
Obrázek vygenerován pomocí aplikace DALL-E, 2024

Shrnutí

  1. Arizonská státní univerzita (ASU) a OpenAI spolupracují na integraci ChatGPT do vzdělávacího procesu.
  2. ChatGPT bude využíván pro zlepšení výsledků studentů, inovativní výzkum a efektivitu organizace.
  3. Profesoři ASU již používají AI v kurzech, například pro zlepšení psaní a tvorbu multimediálních příběhů.
  4. Toto partnerství je prvním svého druhu a naznačuje rostoucí trend integrace AI do vzdělávání.

Nová éra vzdělávání

V poslední době došlo k významnému pokroku v oblasti vzdělávání díky partnerství mezi OpenAI a Arizonskou státní univerzitou (ASU). Toto spojení přináší do akademické sféry ChatGPT Enterprise, což je krok, který může zásadně změnit způsob, jakým univerzity přistupují k učení, kreativitě a výsledkům studentů.

ChatGPT ve třídě

ASU se zaměřuje na tři klíčové oblasti, kde může ChatGPT přinést užitek: zlepšení úspěšnosti studentů, otevření nových cest pro inovativní výzkum a zefektivnění organizačních procesů. Někteří profesorové již využívají generativní AI ve svých kurzech, například v kompozičních třídách pro zlepšení psaní a v žurnalistických kurzech pro tvorbu multimediálních příběhů.

AI jako nástroj kreativity a inovace

Podle Lev Gonicka, vedoucího informačního oddělení ASU, AI nástroje umožňují vyrovnání příležitostí, což umožňuje jednotlivcům a organizacím bez ohledu na velikost nebo zdroje využívat sílu AI pro kreativní a inovativní účely. Cílem je využít znalostní jádro ASU k rozvoji projektů řízených AI, které mají revolucionizovat vzdělávací techniky, podporovat vědecký výzkum a zvyšovat administrativní efektivitu.

ChatGPT jako osobní tutor

Existuje možnost, že chatboty mohou sloužit jako personalizovaní tutoři pro studenty ASU.

Univerzity nabízejí živou zkoušku pro mnoho případů použití generativní AI. „Nikdy jsme neuvažovali o uzavření se před technologií," říká Anne Jones, viceprovostka pro vzdělávání na bakalářském stupni na ASU. „Chceme pomoci určit podmínky, za kterých lze tuto technologii použít ve vzdělávání."

Budoucnost AI ve vzdělávání

Toto partnerství mezi OpenAI a vzdělávací institucí je první svého druhu. Společnost OpenAI postupně začíná navazovat spolupráci s více veřejně orientovanými organizacemi. Tato spolupráce naznačuje rostoucí trend integrace AI do vzdělávacích procesů, což může mít dalekosáhlý dopad na způsob, jakým se vzděláváme a připravujeme budoucí generace.


Co si myslí AI:

V kontextu této revoluce ve vzdělávání je důležité si uvědomit, že integrace AI, jako je ChatGPT, do akademického prostředí není bez rizik. Zatímco AI může značně zlepšit výukové procesy a podpořit inovativní výzkum, existuje obava, že by mohla také vést k přílišné závislosti studentů a učitelů na technologii. Tato závislost by mohla potenciálně oslabit kritické myšlení a individuální tvořivost, které jsou základními pilíři akademického vzdělávání.

Dalším kontroverzním aspektem je otázka etiky a soukromí. Používání AI v edukačním prostředí vyvolává otázky ohledně ochrany dat a soukromí studentů. Jakým způsobem bude zajištěno, že osobní informace studentů nebudou zneužity nebo nebudou předmětem neautorizovaného sběru dat? Je nezbytné, aby byly tyto otázky řádně adresovány a zodpovězeny, aby se zajistilo, že výhody AI ve vzdělávání převažují nad potenciálními riziky.


Zdroje:

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.