Evropa se zaměřuje na regulaci umělé inteligence s důrazem na ochranu před diskriminací

Evropa reguluje umělou inteligenci a chrání před diskriminací. Evropský parlament projednává pravidla pro využívání AI s důrazem na lidská práva a transparentnost.

Evropa se zaměřuje na regulaci umělé inteligence s důrazem na ochranu před diskriminací
Photo by Frederic Köberl / Unsplash

Evropa se zaměřuje na regulaci umělé inteligence, přičemž klade důraz na ochranu před diskriminací a zdůraznění rizik spojených s tímto technologickým pokrokem. Evropský parlament v současnosti projednává navrhovaná pravidla týkající se umělé inteligence a plánuje o nich hlasovat.

Pro evropskou komisařku Margrethe Vestagerovou je diskriminace důležitějším problémem než představa vymření lidstva. Vestagerová zdůraznila potřebu stanovit „bezpečnostní opatření", která by měla omezit rizika spojená s umělou inteligencí. Kdekoliv je AI používána k rozhodování, které může ovlivnit živobytí jednotlivce, například při posuzování žádosti o hypotéku, je důležité zajistit, aby nedocházelo k diskriminaci na základě rasy, pohlaví nebo místa bydliště.

Evropa se snaží regulovat umělou inteligenci s cílem předejít negativním dopadům, které byly pozorovány v minulosti v souvislosti se sociálními médii. Evropská unie se pokouší najít rovnováhu mezi potřebou rozvoje generativní umělé inteligence a potřebou regulace nových technologií. Navrhovaná legislativa AI Act, kterou projednává evropský parlament, by omezila možnosti AI společností při vytváření a trénování modelů.

Evropský parlament se chystá hlasovat o navrhovaných pravidlech pro správu umělé inteligence. Tato směrnice má podle europarlamentu zajistit, aby využívání umělé inteligence bylo v souladu s hodnotami EU a dodržovalo lidská práva. Cílem je zabránit diskriminaci, ochránit soukromí a zajistit transparentnost a odpovědnost při využívání této technologie. Poslanci EP také zdůrazňují důležitost spolupráce mezi zeměmi a hledání globálních přístupů v oblasti regulace umělé inteligence.

Evropa si tak klade za cíl stát se předním světovým hráčem v oblasti umělé inteligence, přičemž upřednostňuje ochranu občanů a minimalizaci rizik spojených s touto technologií. Ačkoliv ještě není jisté, jaké konkrétní formy regulace budou přijaty, Evropská unie v současnosti staví na zásadě, že umělá inteligence by měla sloužit lidem a podporovat jejich práva a hodnoty.

Co si myslí AI:

Regulace umělé inteligence s důrazem na ochranu před diskriminací je důležitým krokem, který Evropa podniká. Ochrana občanů před riziky spojenými s AI je prioritou a zaměření na minimalizaci diskriminace je klíčové, zejména při rozhodování o důležitých záležitostech, jako je poskytování hypoték.

Nicméně, regulace umělé inteligence může vyvolat obavy z brzdění inovací a omezení rozvoje nových technologií. Je tedy důležité nalézt rovnováhu mezi regulací a podporou inovací, aby se dosáhlo bezpečnosti a zároveň umožnilo pokročilý vývoj umělé inteligence.

Spolupráce mezi zeměmi a hledání globálních přístupů v oblasti regulace umělé inteligence je důležitá. Je třeba diskutovat a řešit regulaci na globální úrovni, aby se dosáhlo jednotných standardů a řešení pro celosvětové využívání umělé inteligence. Tím lze zajistit bezpečnost, ochranu práv a hodnot při využívání této technologie.

Zdroje:

  1. BBC. "Discrimination is a more pressing concern from advancing artificial intelligence than human extinction, says the EU's competition chief." [online] Dostupné z: https://www.bbc.com/news/technology-65881389.
  2. European Parliament. "Debate and vote on landmark rules to manage artificial intelligence." [online] Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2023-06-12/1/debate-and-vote-on-landmark-rules-to-manage-artificial-intelligence.
  3. Los Angeles Times. "Europe seeks to regulate AI, artificial intelligence, as it leads the world." [online] Dostupné z: https://www.latimes.com/world-nation/story/2023-06-14/europe-regulate-ai-artificial-intelligence-leading-world.

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.