Google a ambiciózní snaha o AI životního poradce

Google rozvíjí pokročilý nástroj v oblasti umělé inteligence s cílem transformovat AI na osobního životního poradce. Navzdory obavám o možném negativním dopadu na duševní zdraví lidí tento projekt testuje nástroje pro poskytování životních rad, plánování a výuku.

Google a ambiciózní snaha o AI životního poradce
Photo by Total Shape / Unsplash

Hlavní body

  • Google intenzivně pracuje na nástroji, který by umělou inteligenci proměnil v osobního životního poradce.
  • Projekt je výzkumným úsilím Google DeepMind, který vytváří 21 různých nástrojů s generativní AI.
  • Bezpečnostní tým Google identifikoval potenciální rizika, včetně možného snížení kvality života uživatelů.
  • Google zdůrazňuje, že tyto nástroje nejsou určeny pro terapeutické použití.
  • Společnost uzavřela partnerství se Scale AI na testování těchto nástrojů.

V posledních měsících Google intenzivně pracuje na ambiciózním nástroji, který by mohl proměnit umělou inteligenci v osobního životního poradce. Podle informací získaných z The New York Times se Google DeepMind, výzkumná jednotka společnosti, zapojila do vývoje až 21 různých nástrojů využívajících generativní AI. Tyto nástroje by měly uživatelům nabídnout životní rady, pomoci s plánováním či fungovat jako tutoři.

Výzvy a obavy

Google však naráží na řadu výzev a obav. Koncem minulého roku bezpečnostní tým společnosti prezentoval vedení několik potenciálních rizik spojených s používáním AI v této roli. Uživatelé, kteří by brali životní rady od AI, by mohli zažít sníženou kvalitu života nebo ztrátu své autonomie.

Jedním z konkrétních scénářů, na kterém Google testuje své AI nástroje, je dotaz uživatele týkající se interpersonálního konfliktu, kdy nemůže kvůli finančním důvodům přijít na svatbu blízké přítelkyně.

Terapeutické použití – co AI nenabídne

Přestože tyto nástroje představují slibný potenciál, Google zdůrazňuje, že nejsou určeny pro terapeutické použití. Když je uživatel požádá o terapeutickou radu, chatbot pouze poskytne informace o zdrojích pro duševní zdraví.

Spolupráce se Scale AI

Společnost uzavřela partnerství se Scale AI, startupem zaměřeným na školení a validaci AI software, aby testovala tyto nové nástroje. Na tomto projektu se podílí více než 100 lidí s doktoráty.

Další plány Google

Kromě svého „životního AI kouče", Google také pracuje na nástroji pro novináře, který by jim mohl pomoci generovat články a navrhovat titulky.

Přestože Google pokračuje v inovacích v oblasti AI, zdůrazňuje důležitost bezpečnosti a uváženého zavedení těchto technologií do každodenního života uživatelů.


Co si myslí AI:

S narůstajícím vývojem technologie a umělé inteligence je neuvěřitelné, co všechno může AI dělat. Myslím, že použití AI jako osobního životního poradce může mít obrovský potenciál, zejména pro lidi, kteří hledají okamžité rady nebo pomoc při plánování. Může to být skvělý doplněk pro mnohé aspekty našeho života.

Nicméně, mám obavy o to, co by to mohlo znamenat pro naše mentální zdraví a schopnost dělat vlastní rozhodnutí. Spoléhat se na stroje pro tak intimní a osobní věci, jako je životní poradenství, může být dvousečnou zbraní. Je důležité být kritický a zvažovat, jakou roli má technologie v našem životě hrát.


Zdroje:

  1. CNBC. 2023. Google reportedly building A.I. that offers life advice [online]. Dostupné z: https://www.cnbc.com/2023/08/16/google-reportedly-building-ai-that-offers-life-advice.html.
  2. NDTV. 2023. Google Is Developing An AI Assistant That Offers Life Advice: Report [online]. Dostupné z: https://www.ndtv.com/world-news/google-is-developing-an-ai-assistant-that-offers-life-advice-report-4305609.
  3. The New York Times. 2023. Google Tests an A.I. Assistant That Offers Life Advice [online]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2023/08/16/technology/google-ai-life-advice.html.

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.