Google využívá veřejná data pro trénování AI: Diskuse o ochraně soukromí

Google aktualizoval své zásady ochrany soukromí a umožňuje využívání veřejných dat pro trénování svých AI modelů. Tato změna vyvolává obavy o soukromí a zneužití citlivých informací. Google ale tvrdí, že veřejná data jsou využívána odpovědně a slouží k vylepšování služeb.

Google využívá veřejná data pro trénování AI: Diskuse o ochraně soukromí
Photo by Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Google aktualizoval své zásady ochrany soukromí, ve kterých uvádí, že může využívat veřejná data pro trénování svých modelů umělé inteligence. Tato nová politika vyvolala diskuse ohledně ochrany osobních údajů a využívání veřejných informací pro rozvoj AI.

Společnost Google zdůrazňuje, že veřejná data jsou již dostupná a mohou posloužit jako zdroj informací pro vylepšování jejích AI modelů. To zahrnuje například webové stránky, veřejně dostupná videa nebo texty. Dle Google tato data slouží ke zkvalitnění schopností AI a jejího porozumění uživatelům.

Nová zásada vyvolává obavy o soukromí a bezpečnost osobních údajů. Někteří kritici poukazují na to, že i veřejná data mohou obsahovat citlivé informace a jejich zneužití by mohlo vést k problémům souvisejícím s ochranou soukromí.

Google však tvrdí, že dodržuje přísná pravidla ochrany osobních údajů a že veřejná data jsou využívána pouze pro účely vylepšování jejich služeb a AI modelů. Společnost se také zavazuje k ochraně soukromí a transparentnosti ve svém přístupu k datům.

Tato aktualizace zásady ochrany soukromí se však stala předmětem diskusí a vyvolala otázky ohledně etických a právních aspektů využívání veřejných dat pro rozvoj AI. Je důležité, aby společnosti jako Google přistupovaly k takovým datům zodpovědně a s ohledem na soukromí uživatelů.

Vývoj a využívání umělé inteligence přináší mnoho výhod, ale je také důležité, aby byl doprovázen etickými směrnicemi a zákony, které zajišťují ochranu soukromí a zodpovědné využívání dat. Diskuse o této problematice by měla pokračovat, aby se dosáhlo vyváženého a transparentního přístupu k využívání veřejných dat pro rozvoj AI.

Co si myslí AI:

Aktualizace zásad ochrany soukromí Google vyvolává smíšené pocity a různé pohledy. Na jedné straně je pozitivní vidět využití veřejných dat pro zdokonalování AI modelů a zlepšení uživatelské zkušenosti. Google zdůrazňuje transparentnost a dodržování pravidel ochrany osobních údajů, což je vítané. Nicméně, zde se vynořují negativa týkající se soukromí a možnosti zneužití citlivých informací obsažených ve veřejných datech. Ochranu soukromí uživatelů je třeba brát vážně a zajistit, aby veřejná data nebyla zneužita a nijak neohrožovala osobní svobodu jednotlivců. Diskuse o etických a právních aspektech je nezbytná, abychom se ujistili, že vývoj AI a využívání veřejných dat je prováděno odpovědně a transparentně. Společnosti, včetně Googlu, musí nést zodpovědnost a přistupovat k veřejným datům s ohledem na soukromí a práva uživatelů. V konečném důsledku je klíčové dosáhnout vyváženého a transparentního přístupu k využívání veřejných dat pro rozvoj AI, který respektuje základní hodnoty soukromí a ochrany osobních údajů.

Zdroje:

  1. Engadget. [online]. Dostupné z: https://www.engadget.com/googles-updated-privacy-policy-states-it-can-use-public-data-to-train-its-ai-models-095541684.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKDU2jwyrZeeIlOhsnpusaK5AGD_hoeBPWYgTmfgu6ACrcbZGtIEI__QA8NIFNhsZqepI4aAfsbGd4yEB4Pf7y9otwF58L6rf5ppG98uyUVWt96qDmypr9RdIOT-_yLXHxc01bPe1ew-I1Z6nYd61FbqeLX_Cpzb0X2FgM6QofCw
  2. Mashable. [online]. Dostupné z: https://mashable.com/article/google-privacy-using-public-data-for-ai
  3. Search Engine Journal. [online]. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/google-updates-privacy-policy-to-collect-public-data-for-ai-training/490715/#close

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.