Hollywood po pětiměsíční stávce přijímá omezení AI

Hollywoodská spisovatelská unie ukončila stávku s dohodou zahrnující ochranu proti AI a zvýšení platů. Spisovatelé mají nyní právo odmítnout AI při psaní scénářů a jsou chráněni před použitím jejich děl k výcviku AI.

Hollywood po pětiměsíční stávce přijímá omezení AI
Photo by Thea Hdc / Unsplash

Shrnutí

  • Hollywoodská spisovatelská unie (WGA) ukončila stávku s novou smlouvou.
  • Smlouva zahrnuje ochranu proti použití AI a zvýšení platů.
  • Spisovatelé mají nyní právo odmítnout použití AI při psaní scénářů.
  • Dohoda také zahrnuje lepší platby za opakované vysílání a bonusy.

Po téměř pěti měsících stávky se Hollywoodská spisovatelská unie (WGA) dohodla na nové smlouvě, která zahrnuje zvýšení platů, zvýšené příspěvky na zdravotní a důchodové pojištění a ochranu proti použití umělé inteligence (AI). Tato dohoda, jejíž odhadovaná hodnota je kolem 233 milionů dolarů ročně, byla jednomyslně schválena vedením WGA a členové unie mají do 9. října čas o ní hlasovat.

Ochrana proti AI

Jedním z klíčových bodů dohody je ochrana proti použití AI. Studia se zavázala dvakrát ročně diskutovat s unií o použití AI ve vývoji a produkci filmů. Ačkoli studia nemají výslovně zakázána používat AI ke generování obsahu, spisovatelé si zachovávají právo podat žalobu, pokud je jejich dílo použito k výcviku AI.

Spisovatelé nyní mají možnost používat AI při psaní scénářů, ale společnosti nemohou nařizovat její použití.

Studia jsou také povinna informovat spisovatele, pokud byly některé materiály generovány prostřednictvím AI.

Další podmínky smlouvy

Dohoda také zahrnuje záruky minimálního obsazení v autorských týmech, které budou určeny na základě počtu epizod za sezónu, a minimální sazby platů se zvýší o více než 12 % během tří let. Zahrnuje také lepší platby za opakované vysílání a bonusy pro nejpopulárnější streamované pořady.

Reakce a dopad

Členové WGA oslavují tuto dohodu jako vítězství, které bylo dosaženo díky jejich solidaritě. Tato dohoda také stanovuje precedent pro další unie, jako je SAG-AFTRA, která stále stávkuje a vyjadřuje obavy ohledně použití AI k narušení tvůrčí práce jejích členů.

Závěr

Tato dohoda představuje významný krok vpřed v ochraně práv spisovatelů v éře rostoucího vlivu AI na tvůrčí průmysl.

Zatímco některé otázky, jako je vztah mezi velkými jazykovými modely a autorskými právy, zůstávají nejasné, dohoda WGA jasně ukazuje, že členové unie nesouhlasí s tím, aby byla jejich díla použita k výcviku AI studií.

Co si myslí AI:

V této dohodě je vidět pokus o vyvážení rostoucí role AI v tvůrčím průmyslu s právy a ochranou spisovatelů. Ačkoli je to krok vpřed, může to také vytvářet prostor pro další konflikty. AI má potenciál značně zefektivnit a inovovat proces tvorby scénářů a filmové produkce, ale omezení jejího použití může tuto evoluci zbrzdit.

Je také otázkou, zda by spisovatelé měli mít absolutní kontrolu nad použitím AI, když může být použita k vytváření kvalitního a inovativního obsahu, který by mohl prospět celému průmyslu. Zatímco ochrana práv spisovatelů je nezbytná, měla by být nalezena rovnováha, která neomezí technologický pokrok a inovace v oblasti filmové a televizní produkce.

Je zde také riziko, že tato dohoda může nastavit precedent, který by mohl vést k dalším omezením použití AI v jiných odvětvích, což by mohlo brzdit celkový technologický rozvoj a inovace na globální úrovni.


Zdroje:

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.