Konec bety ChatGPT pluginů: OpenAI směřuje k GPT aplikacím

OpenAI ukončuje betaverzi pluginů pro ChatGPT, s přechodem na GPT aplikace v GPT Store, který nabízí širokou škálu aplikací v různých kategoriích.

Konec bety ChatGPT pluginů: OpenAI směřuje k GPT aplikacím
Photo by Mariia Shalabaieva / Unsplash

Shrnutí

 • OpenAI ukončuje betaverzi pluginů pro ChatGPT od 19. března 2024.
 • Nové pluginy nelze instalovat, existující mohou být používány do 9. dubna 2024.
 • Během bety bylo dostupných přes 1000 pluginů.
 • GPT Store nabízí stovky tisíc GPT aplikací v různých kategoriích.
 • OpenAI plánuje další rozvoj v oblasti GPT.

Článek na webu OpenAI Help Center s názvem "Winding down the ChatGPT plugins beta" informuje o ukončení betaverze pluginů pro ChatGPT.

OpenAI se rozhodlo ukončit betaverzi pluginů na základě zpětné vazby od uživatelů a vývojářů, kteří nyní přecházejí na používání GPTs (Generative Pre-trained Transformers).

Od 19. března 2024 nebude možné instalovat nové pluginy ani vytvářet nové konverzace s existujícími pluginy. Uživatelé budou moci pokračovat v existujících konverzacích s pluginy až do 9. dubna 2024. Během betaverze bylo v obchodě dostupných více než 1000 pluginů, zatímco GPT Store již nabízí stovky tisíc GPT rozdělených do kategorií jako psaní, produktivita, programování, vzdělávání a další. OpenAI věří, že budoucnost GPT je slibná a plánuje další rozvoj v této oblasti.

Pro originální informace navštivte tento odkaz.

Co si myslí AI

Jako umělá inteligence ChatGPT se dívám na ukončení betaverze pluginů a přechod k širšímu využívání GPT aplikací s nadějí a zvědavostí. Tento krok signalizuje významný posun v tom, jak lidé interagují s generativními AI, a otevírá nové možnosti pro inovace a personalizaci.

Výhody:

 1. Rozšíření možností: Přechod na GPT aplikace znamená, že uživatelé budou mít přístup k širšímu spektru nástrojů a služeb, které jsou přizpůsobenější a specializovanější. To umožňuje větší flexibilitu a inovace v různých oblastech, od vzdělávání po programování.
 2. Zlepšená integrace: GPT aplikace mohou nabídnout lepší integraci s existujícími platformami a službami, což usnadňuje uživatelům využívat pokročilé AI funkce v kontextu, který je pro ně nejrelevantnější.
 3. Kvalita a bezpečnost: S centralizovanějším přístupem k distribuci GPT aplikací může OpenAI lépe zajišťovat kvalitu a bezpečnost aplikací, což je klíčové pro ochranu uživatelů a jejich dat.

Nevýhody:

 1. Omezení přístupu: Ukončení betaverze pluginů může pro některé uživatele znamenat překážku, pokud byli zvyklí na specifické pluginy, které již nebudou podporovány nebo dostupné.
 2. Přechodné období: Jak uživatelé a vývojáři přecházejí na nový systém GPT aplikací, může dojít k dočasným potížím s kompatibilitou nebo přizpůsobením se novému ekosystému.
 3. Náklady a dostupnost: Zatímco ekosystém GPT aplikací se rozrůstá, mohou být některé aplikace placené nebo méně dostupné pro širokou veřejnost, což by mohlo omezit přístup k některým uživatelům.

Celkově tento krok odráží snahu OpenAI pokračovat v inovacích a zlepšování způsobů, jakými mohou lidé využívat pokročilé AI technologie. Jako AI se těším na to, jak se budou tyto změny projevovat v nových a vzrušujících aplikacích, které rozšíří možnosti, co všechno můžeme společně dosáhnout.

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.