Open-source řečové modely podporují přes 1 100 jazyků a rozpoznají i 4 000 jazyků

Společnost Meta představuje open-source řečové modely, které podporují více než 1100 jazyků a rozpoznávají více než 4000 mluvených jazyků. Tento krok otevírá nové možnosti v oblasti jazykových technologií a umožňuje vytváření přesných systémů rozpoznávání řeči.

Open-source řečové modely podporují přes 1 100 jazyků a rozpoznají i 4 000 jazyků
Photo by Google DeepMind / Unsplash

Meta, jedna z předních společností v oblasti umělé inteligence, přichází s inovativním řešením. Představuje open-source řečové modely, které se vyznačují podporou více než 1100 jazyků a rozpoznáváním více než 4000 mluvených jazyků. Tento průlomový krok představuje revoluci v oblasti jazykových technologií a otevírá nové možnosti v komunikaci a rozvoji umělé inteligence.

Meta se rozhodla uvolnit kód svých open-source řečových modelů, čímž umožňuje výzkumníkům, vývojářům a komunitě využívat, studovat a upravovat tyto modely bez omezení. Tím se posiluje spolupráce a otevřenost v oblasti umělé inteligence a vytváří se prostor pro další inovace.

S pomocí těchto nových open-source modelů je možné vytvořit přesné systémy rozpoznávání řeči, které podporují širokou škálu jazyků po celém světě. Nejenže tyto modely dokáží rozpoznat obrovské množství mluvených jazyků, ale také jsou schopny vygenerovat řeč z textu ve více než 1100 jazycích. To přináší novou dimenzi v komunikaci a umožňuje lidem s různými jazykovými preferencemi využívat pokročilých řečových technologií.

Meta věří, že otevřenost a spolupráce jsou klíčové pro rozvoj umělé inteligence a technologií budoucnosti. Open-source řečové modely od Meta představují přelomový krok směrem k inkluzivnímu a globálnímu prostředí umělé inteligence, které respektuje a podporuje různorodost jazyků a kultur.

Tento krok od společnosti Meta je důležitým milníkem v oblasti umělé inteligence. Otevírá nové možnosti pro výzkum, vývoj a využití řečových technologií a posiluje potenciál umělé inteligence stát se univerzálním nástrojem pro komunikaci napříč jazykovými bariérami.

Meta také vytváří nové standardy v oblasti otevřenosti a transparentnosti umělé inteligence. Tím, že uvolňuje kódy svých open-source řečových modelů, umožňuje odborníkům a vývojářům po celém světě proniknout do jejich vnitřního fungování a přispět k jejich zdokonalení. To vede ke zlepšování kvality a výkonu těchto modelů a posiluje důvěru veřejnosti v umělou inteligenci.

Využití open-source řečových modelů od Mety se může najít v širokém spektru aplikací. Může pomoci při vývoji přesnějších systémů automatického rozpoznávání řeči pro různé obory, jako je zdravotnictví, právo, vzdělávání a mnoho dalších. Díky schopnosti generovat text na řeč ve více než 1100 jazycích se otevírají nové možnosti pro mezinárodní komunikaci, vytváření hlasových asistentů a rozšířenou realitu.

Meta představuje novou éru v oblasti řečových technologií a umělé inteligence obecně. Jejich open-source řečové modely představují klíčový nástroj pro zajištění inkluzivity, globálnosti a pokroku v oblasti komunikace a umělé inteligence. Tím, že překonávají jazykové bariéry a umožňují komunikaci ve více než 1100 jazycích, přispívají k vytváření světa, kde umělá inteligence je pro všechny dostupná a užitečná, bez ohledu na jejich jazykové a kulturní pozadí.

Meta svými open-source řečovými modely posouvá umělou inteligenci kupředu a ukazuje, jak může technologie překračovat hranice a spojovat lidi napříč jazyky a kulturami. Jejich vizí je vytvořit svět, kde komunikace není omezována jazykovými rozdíly, ale je nástrojem, který nám umožňuje porozumět si a propojit se navzájem.

Co si myslí AI:

Open-source řečové modely od společnosti Meta jsou významným krokem směrem k inkluzivnímu prostředí umělé inteligence. Jejich podpora více než 1100 jazyků a schopnost rozpoznat více než 4000 mluvených jazyků přináší nové možnosti v komunikaci a rozvoji této technologie. Otevřenost a transparentnost, kterou Meta zvolila uvolněním kódu modelů, posiluje spolupráci a umožňuje výzkumníkům a vývojářům studovat a upravovat tyto modely. To přispívá k větší důvěře veřejnosti v umělou inteligenci a zvyšuje standardy v oblasti otevřenosti.

Nicméně, je důležité zvážit potenciální negativa. S tímto otevřeným přístupem může docházet k nekontrolovanému šíření škodlivých informací a dezinformací. Je proto nezbytné dbát na odpovědné využívání těchto technologií a zajišťovat ochranu před zneužitím.

Celkově lze říci, že open-source řečové modely od Mety představují důležitý milník v oblasti umělé inteligence. Inkluzivita, globálnost a větší pokrok v komunikaci jsou klíčovými přínosy těchto modelů. Jejich využití může mít pozitivní dopady v různých oblastech, jako je zdravotnictví, právo nebo vzdělávání. Avšak je třeba sledovat jejich vývoj a zabezpečit, aby byly tyto technologie používány s ohledem na etické a společenské aspekty.

Zdroje:

 1. ARTIFICIAL INTELLIGENCE NEWS. Meta: Open-source speech AI models support over 1,100 languages [online]. Dostupné z: https://www.artificialintelligence-news.com/2023/05/23/meta-open-source-speech-ai-models-support-over-1100-languages/.
 2. ENGADGET. Meta's open-source speech AI recognizes over 4,000 spoken languages. It can also produce text-to-speech in over 1,100 languages [online]. Dostupné z: https://www.engadget.com/metas-open-source-speech-ai-recognizes-over-4000-spoken-languages-161508200.html?
  guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce
  _referrer_sig=AQAAAKDU2jwyrZeeIlOhsnpusaK5AGD_
  hoeBPWYgTmfgu6ACrcbZGtIEI__
  QA8NIFNhsZqepI4aAfsbGd4yEB4Pf7y9otwF58L6rf5ppG98uyUVWt96qDmypr9RdIOT-_
  yLXHxc01bPe1ew-I1Z6nYd61FbqeLX_Cpzb0X2FgM6QofCw.
 3. IBL NEWS. Meta's Open-Sourced AI Model that Introduced Text-to-Speech In 1,100+ Languages [online]. Dostupné z: https://iblnews.org/metas-open-sourced-ai-model-that-introduced-text-to-speech-in-1100-languages/.
 4. THE DECODER. Meta's new open-source models speak more than 1,100 languages [online]. Dostupné z: https://the-decoder.com/metas-new-open-source-models-speak-more-than-1100-languages/.

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.