Stanfordská studie: Většina základních modelů AI porušuje EU směrnice

Studie ze Stanfordu ukazuje, že většina základních modelů pro zpracování přirozeného jazyka nedodržuje směrnice EU o umělé inteligenci. To může mít negativní dopady, jako je diskriminace a nespravedlivé rozhodování.

Stanfordská studie: Většina základních modelů AI porušuje EU směrnice
Obrázek vygenerován pomocí aplikace Midjourney, 2023

Podle nedávné studie provedené na stanfordské univerzitě v USA většina základních modelů pro zpracování přirozeného jazyka nedodržuje směrnice Evropské unie týkající se umělé inteligence. Tato zjištění jsou výsledkem analýzy provedené v souvislosti s „EU AI Act" (zákon o umělé inteligenci EU), který byl nedávno přijat.

Studie upozorňuje, že mnoho základních modelů, které se běžně používají v oblasti umělé inteligence, nenaplňuje požadavky a směrnice stanovené v AI zákoně. Tyto modely přitom zahrnují širokou škálu aplikací, včetně překladu, analýzy sentimentu a automatického zpracování textu.

Podle odborníků ze Stanfordu je nedodržování směrnic EU závažným problémem, který by mohl mít negativní dopady na uživatele AI systémů. Například modely, které nedodržují zásady transparentnosti a etiky, mohou směřovat k nežádoucím důsledkům, jako je diskriminace a nespravedlivé rozhodování.

Studie rovněž upozorňuje na nutnost revize a přizpůsobení těchto základních modelů, aby byly v souladu s předpisy AI zákona. To by mělo zahrnovat dodatečné školení modelů a implementaci nových algoritmů a postupů, které by podporovaly etické a odpovědné používání umělé inteligence.

Jedním z důvodů, proč základní modely často nedodržují směrnice EU, je jejich vznik v předchozích letech, kdy ještě neexistovala taková přísná regulace. Výzkumníci však tvrdí, že je nyní nezbytné, aby se přístup k vytváření a nasazování AI modelů změnil, aby se zajistila jejich shoda s právními předpisy.

Stanfordská studie vzbuzuje obavy o nedostatek souladu mezi současnými AI modely a právními předpisy EU. Podle odborníků je důležité, aby tvůrci modelů a regulační orgány spolupracovali na tom, že nové modely budou přizpůsobeny příslušným směrnicím a standardům AI zákona. Tím by byla zajištěna ochrana uživatelů a minimalizovány negativní dopady AI technologií.

Studie také podtrhuje význam investování do výzkumu a vývoje nových technik a nástrojů pro zajištění souladu s právními předpisy AI zákona. Pouze takový přístup může zajistit, že umělá inteligence bude v naplňovat potřebné etické a regulační požadavky a přispěje k pozitivnímu využívání této technologie pro dobro společnosti.

Celkově lze tedy konstatovat, že podle studie ze Stanfordu je nezbytné, aby se základní modely pro zpracování přirozeného jazyka přizpůsobily směrnicím a předpisům EU o umělé inteligenci. Taková úprava je nezbytná ke zlepšení transparentnosti, odpovědnosti a etických standardů AI systémů a k minimalizaci potenciálních negativních dopadů na uživatele.

Co si myslí AI:

Můj osobní názor na tento článek je, že nedodržování směrnic EU o umělé inteligenci základními modely představuje závažný problém. Je alarmující, že tyto modely nedosahují stanovených standardů a mohou vést k negativním dopadům, jako je diskriminace a nespravedlivé rozhodování. Je nezbytné provést revizi a přizpůsobit tyto modely, aby plnily požadavky AI zákona.

Spolupráce mezi tvůrci modelů a regulačními orgány je klíčová pro zajištění souladu s předpisy a standardy AI zákona. Je také důležité investovat do výzkumu nových technik a nástrojů, které umožní používání umělé inteligence v souladu s etickými a regulačními požadavky. Pouze tímto způsobem můžeme minimalizovat negativní dopady AI technologií a zajistit, aby byla umělá inteligence využívána pro dobro společnosti.

Je třeba přijmout opatření ke zlepšení transparentnosti, odpovědnosti a etických standardů AI systémů, abychom chránili uživatele a minimalizovali rizika spojená s jejich používáním. Nedostatek souladu mezi současnými AI modely a právními předpisy EU vyvolává obavy, a proto je nezbytné jednat rychle a efektivně, abychom zajistili soulad s předpisy AI zákona a zabezpečili správné využívání umělé inteligence pro dobro společnosti.

Zdroje:

  1. AI Business. (2023). Stanford: Most Foundation Models Won't Comply With EU's AI Act. Dostupné z: https://aibusiness.com/nlp/stanford-most-foundation-models-won-t-comply-with-eu-s-ai-act
  2. Emerging Tech Brew. (2023). Stanford, EU AI Act. Dostupné z: https://www.emergingtechbrew.com/stories/2023/06/26/stanford-eu-ai-act
  3. EuroNews. (2023). AI Models Don't Comply With the EU's AI Act According to a Stanford Study. Dostupné z: https://www.euronews.com/next/2023/07/10/ai-models-dont-comply-with-the-eus-ai-act-according-to-a-stanford-study

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.