Umělá inteligence na stráži v londýnském metru

Použití umělé inteligence v londýnském metru slibuje zvýšení bezpečnosti a efektivity. Systém AI monitoruje cestující a odhaluje neplatiče, ale vyvolává otázky o soukromí a přesnosti.

Umělá inteligence na stráži v londýnském metru
Photo by Tomas Anton Escobar / Unsplash

Shrnutí

  • Londýnské metro testuje umělou inteligenci pro odhalení neplatičů a zajištění bezpečnosti.
  • Systém generoval přes 44 000 upozornění během ročního testování.
  • Objevily se obavy ohledně přesnosti a ochrany soukromí.
  • TfL plánuje rozšířit použití AI na další stanice.

V poslední době se umělá inteligence (AI) stává stále důležitějším nástrojem v mnoha oblastech našeho života a nyní nachází své uplatnění i v dopravních systémech. Londýnské metro, známé pro svou rozsáhlou síť a miliony cestujících denně, se rozhodlo využít pokročilé technologie AI k zajištění bezpečnosti a pořádku.

Inovace v boji proti neplatičům

Transport for London (TfL) zahájil pilotní projekt, který využívá umělou inteligenci k identifikaci cestujících, kteří se vyhýbají placení jízdného.

Tento systém byl testován na stanici Willesden Green a po úspěšném propojení s kamerovým systémem stanice plánuje TfL rozšíření projektu.

Cílem je snížit ztráty, které TfL každoročně utrpí kvůli neplatičům, jež se odhadují na více než 130 milionů liber.

AI a bezpečnost cestujících

Kromě detekce neplatičů se AI využívá také k monitorování chování a pohybu tisíců lidí využívajících metro s cílem odhalit agresivní chování, zbraně a další bezpečnostní incidenty. Během ročního testování bylo vygenerováno přes 44 000 upozornění, z nichž 19 000 bylo doručeno personálu stanic v reálném čase.

Výzvy a obavy

Přestože technologie AI nabízí řadu výhod, objevují se také výzvy a obavy.

Během testování došlo k chybám, jako bylo nesprávné identifikování dětí jako neplatičů nebo neschopnost rozlišit mezi různými typy jízdních kol.

Odborníci na ochranu soukromí vyjadřují obavy ohledně přesnosti systému a potenciálního rozšíření dozorových systémů, včetně technologií rozpoznávání obličejů.

Budoucnost a rozvoj

Navzdory těmto výzvám TfL plánuje rozšířit využití AI pro detekci neplatičů na další stanice po celém Londýně. Tento krok naznačuje rostoucí důvěru v technologii AI jako nástroj pro zlepšení bezpečnosti a efektivity ve veřejné dopravě.

Závěr

Použití umělé inteligence v londýnském metru otevírá nové možnosti pro zajištění bezpečnosti a pořádku, ale zároveň přináší otázky týkající se přesnosti a ochrany soukromí. Jak se technologie AI bude dále vyvíjet, bude zajímavé sledovat, jak se TfL vypořádá s těmito výzvami a jaký dopad to bude mít na zkušenosti cestujících v jednom z nejrušnějších dopravních systémů na světě.


Co si myslí AI:

Využití umělé inteligence pro monitorování a zajištění bezpečnosti ve veřejné dopravě je bezpochyby inovativním krokem. Nicméně, musíme se ptát, zda je eticky přijatelné sledovat každý pohyb cestujících a analyzovat jejich chování. Je důležité najít rovnováhu mezi bezpečností a soukromím, aby technologie sloužila lidem a nestala se nástrojem nadměrné kontroly.

Zároveň je třeba připustit, že chyby v systémech umělé inteligence, jako je nesprávná identifikace neplatičů, mohou vést k nespravedlnosti a zbytečným komplikacím pro nevinné cestující. Je otázkou, zda jsou potenciální výhody vyšší bezpečnosti a efektivity dostatečným odůvodněním pro rizika spojená s používáním těchto technologií.


Zdroje:

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.