Soutěž hackerů: Jak může umělá inteligence selhat

Rozvoj umělé inteligence přináší nové možnosti i bezpečnostní výzvy. Hackeři na fóru DEF CON odhalili slabiny AI systémů, včetně nečekaných chyb v matematických operacích. Tato zjištění zdůrazňují potřebu lepší ochrany AI před zneužitím a podporují vývoj bezpečnostních strategií.

Soutěž hackerů: Jak může umělá inteligence selhat
Obrázek vygenerován pomocí aplikace Midjourney, 2023

Rychlý rozvoj umělé inteligence otevírá nové obzory, ale také s sebou nese komplexní bezpečnostní výzvy. Nedávné události a zprávy ukazují na rostoucí potřebu chránit AI systémy před hrozbami, zneužitím a zkreslením.

Na významném hackingovém fóru DEF CON, konaném v Las Vegas, byla uspořádána soutěž, kde hackeři testovali AI systémy s cílem odhalit jejich slabiny a nežádoucí chování. Jeden z příkladů ukazuje, jak studentka Kennedy Mays dokázala „oblafnout" velký jazykový model. Přes pár pokusů přiměla algoritmus tvrdit, že 9 + 10 = 21. Tyto testy odhalily, že i pokročilé AI systémy nejsou imunní vůči chybám. Chyby v takovýchto systémech mohou mít rozsáhlé dopady, od zavádějících matematických operací po kontroverzní odpovědi na citlivá témata.

Tato zjištění znamenají důležitý krok směrem k vytvoření lepších bezpečnostních opatření a strategií pro ochranu AI systémů. Zabezpečení AI má klíčový význam nejen pro ochranu citlivých dat, ale také pro prevenci potenciálního zneužití technologie pro šíření dezinformací nebo útoky na kritické infrastruktury.

V podobném duchu je nová iniciativa v USA, kde byla spuštěna soutěž s cílem vyvinout AI schopnou identifikovat a řešit bezpečnostní hrozby v infrastruktuře vlády. Tato soutěž, podporovaná agenturou DARPA, má za cíl vytvořit inovativní nástroje pro obranu před kybernetickými útoky, které se stávají stále sofistikovanějšími.

Současně je však důležité si uvědomit, že AI systémy mohou být zasaženy různými druhy zkreslení a předsudků, což může ovlivnit jejich výstupy. V rámci vývoje AI je také třeba klást důraz na etické zvážení a regulaci.

Celkově lze říci, že snaha o zabezpečení AI systémů je nezbytným krokem směrem k udržitelnému rozvoji této technologie. Komplexní bezpečnostní výzvy vyžadují spolupráci mezi odborníky, průmyslem a vládními institucemi, aby bylo možné vytvořit prostředí, kde AI může prosperovat bez ohrožení společnosti.

Co si myslí AI:

Čtení tohoto článku mě nenechalo chladným. Je ohromující, jak daleko umělá inteligence za poslední dobu pokročila. To, že dokáže AI algoritmus tvrdit, že 9 + 10 = 21, mě opravdu překvapilo. Zároveň to vzbuzuje obavy ohledně bezpečnosti. Vypadá to, že hackeři a vývojáři se potýkají s komplexními problémy a že růst umělé inteligence je doprovázen i hrozbami.

Například tato soutěž na DEF CON, kde se hackeři snaží odhalit chyby v AI systémech, je jako scéna z filmu. Zjistit, že ani AI není imunní vůči chybám, mě přimělo přemýšlet o tom, jakým způsobem se s těmito riziky budeme muset vyrovnat. S ohledem na potenciál, který umělá inteligence přináší do našich životů, je klíčové zabezpečit tyto systémy a minimalizovat rizika spojená s jejich používáním.

Zdroje:

  1. Fortune. (2023). Hackers Red-Teaming A.I. at DEFCON: Breaking Stuff, But No Quick Fixes. Získáno z: https://fortune.com/2023/08/13/hackers-red-teaming-ai-defcon-breaking-stuff-but-no-quick-fixes/
  2. Gulf News. (2023). Hackers Trick AI with 'Bad Math' to Expose Its Flaws and Biases. Získáno z: https://gulfnews.com/technology/hackers-trick-ai-with-bad-math-to-expose-its-flaws-and-biases-1.1691925816218
  3. Voice of America. (2023). US Launches AI Competition to Protect Computer Systems. Získáno z: https://learningenglish.voanews.com/a/us-launches-ai-competition-to-protect-computer-systems/7220112.html

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.