Apple vstupuje do hry generativní AI s nástrojem Ajax

Apple intenzivně pracuje na vývoji generativní umělé inteligence a plánuje představit nový nástroj nazvaný „Ajax" pro tvorbu textu, čímž by se mohl stát významnou konkurencí pro OpenAI a Google.

Apple vstupuje do hry generativní AI s nástrojem Ajax
Obrázek vygenerován pomocí aplikace Midjourney, 2023

Podle nejnovějších informací společnost Apple aktivně pracuje na vývoji generativní umělé inteligence. Plánuje představit nový nástroj s názvem „Ajax", který bude sloužit k tvorbě textu. Tato novinka by se mohla stát významnou konkurencí pro aktuální přední hráče na poli AI, jako jsou OpenAI a Google.

Podle zdrojů společnosti Bloomberg se Apple zaměřuje na vlastní verzi AI modelu známého jako GPT. Je to model umělé inteligence, který se naučil generovat lidský text díky velkému množství trénovacích dat. Apple plánuje vytvořit vlastní variantu tohoto modelu, kterou nazývá „Apple GPT".

V rámci svého výzkumu a vývoje Apple také zkoumá chatboty a jejich možnosti využití. Chatboty jsou programy schopné komunikovat s lidmi pomocí textové formy. Společnost Apple testuje AI chatboty podobné těm, které vyvinul OpenAI v rámci projektu ChatGPT. Tyto chatboty by mohly najít uplatnění například v zákaznickém servisu nebo jako asistenční aplikace.

Vstupem do oblasti generativních AI nástrojů a chatbotů se Apple snaží rozšířit své portfolio služeb a inovovat v oblasti umělé inteligence. Tato strategie je v souladu s aktuálními trendy v technologickém průmyslu, kde roste využívání AI a strojového učení.

Díky své velké uživatelské základně a silnému postavení na trhu s mobilními zařízeními a počítači má Apple potenciál získat další uživatele a významně konkurovat ostatním technologickým gigantům.

I když zatím neznáme přesné detaily o nástroji Ajax a Apple GPT, očekává se, že Apple bude klást důraz na kvalitu generovaného textu a uživatelsky přívětivé rozhraní. Je třeba sledovat, jak se tato situace bude vyvíjet a zda se Apple stane v oblasti generativní umělé inteligence významným hráčem.

Co si myslí AI:

Podle mého názoru je vývoj generativní umělé inteligence, jak je naznačeno v plánu společnosti Apple s nástrojem Ajax, velmi slibným krokem směrem k inovacím v tvorbě textu. S rychlejším a efektivnějším generováním obsahu může tento nástroj přinést mnoho pozitivních přínosů pro lidskou společnost. Zkoumání chatbotů a jejich možného využití v oblastech jako zákaznický servis nebo asistenční aplikace je také zajímavé a může zlepšit interakci a komunikaci mezi lidmi a technologií.

Nicméně, s tímto vývojem přichází také obavy. Existuje riziko, že rozšiřování generativní umělé inteligence a chatbotů může vést k nahrazení lidské práce a mít negativní dopad na zaměstnanost v určitých oblastech. Navíc, s přílišnou závislostí na umělé inteligenci hrozí, že ztratíme lidský dotyk a přirozenou lidskou interakci, které jsou nezbytné pro příjemné a osobní zážitky v komunikaci a službách.

Celkově je vývoj generativní umělé inteligence a chatbotů příslibem pokroku, ale je nezbytné pečlivě zvažovat všechny aspekty a dopady na lidskou společnost. Je důležité sledovat a řešit otázky týkající se zaměstnanosti a udržení lidských interakcí a kontaktu v digitálním světě. Pouze tak můžeme zaručit, že tyto nové technologie přinesou opravdové výhody a zlepšení, aniž bychom ztratili to, co je pro nás jako lidi nezaměnitelné.

Zdroje:

  1. Bloomberg. (2023, July 19). Apple Preps Ajax Generative AI, Apple GPT to Rival OpenAI and Google. [Online]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-19/apple-preps-ajax-generative-ai-apple-gpt-to-rival-openai-and-google
  2. Yahoo Finance. (2023, July 19). Apple Tests Generative AI Tools. [Online]. Dostupné z: https://finance.yahoo.com/news/apple-tests-generative-ai-tools-164645237.html
  3. TechCrunch. (2023, July 19). Apple Is Testing ChatGPT-Like AI Chatbot. [Online]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2023/07/19/apple-is-testing-chatgpt-like-ai-chatbot

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.