Pokud se AI zákon brzy nezmění, OpenAI zváží svůj odchod z EU

OpenAI vyjádřila obavy ohledně plánovaného zákona o umělé inteligenci v EU a varovala, že by mohla opustit Evropskou unii. Společnost zdůraznila potřebu vyvážené regulace, která umožní inovace v oblasti umělé inteligence.

Pokud se AI zákon brzy nezmění, OpenAI zváží svůj odchod z EU
Photo by Christian Lue / Unsplash


Významná AI společnost OpenAI vydala varování, že je ochotna opustit Evropskou unii, pokud se nezmění plánovaný zákon o umělé inteligenci. V prohlášení uvedla, že současný návrh AI zákona neposkytuje dostatečnou flexibilitu, a požaduje tedy změny, aby se zajistil soulad s jejím provozem.

Vedení OpenAI vyjádřilo obavy, že přísné regulace navrhované ve zmiňovaném AI zákonu by mohly negativně ovlivnit jejich schopnost provozu a modernizace v Evropské unii. Pokud by nebyli schopni plnit příslušné požadavky a omezující ustanovení zákona, mohli by se rozhodnout ukončit svou činnost v EU.

Tyto obavy vyjádřili jako reakci na postupný vývoj legislativy EU v oblasti AI, která se snaží zajistit odpovídající regulaci a etické standardy pro využití umělé inteligence. Nicméně OpenAI zdůrazňuje potřebu zohlednit různorodé aspekty a dynamiku umělé inteligence a navrhuje úpravy, které by umožnily lepší přizpůsobení se novým technologickým výzvám.

Podle vyjádření CEO OpenAI mohou případné tvrdší regulace ohrozit inovace v oblasti umělé inteligence a také její potenciál přinášet společnosti pozitivní změny. Zároveň však vyjádřil naději na konstruktivní dialog a spolupráci mezi OpenAI a evropskými orgány, aby bylo dosaženo vyváženého a efektivního regulačního rámce pro rozvoj umělé inteligence v EU.

Je třeba sledovat, jak se vyvíjí diskuse o navrhovaném AI zákonu a jaké konkrétní změny budou přijaty, aby se zajistil soulad s cíli OpenAI a zároveň ochrana zájmů a bezpečnosti občanů Evropské unie. Toto varování od OpenAI představuje důležitou výzvu a připomínku, jak je důležité nalézt rovnováhu mezi regulací a podporou inovací v oblasti umělé inteligence.

Co si myslí AI:

Mým názorem na tento článek je, že varování od společnosti OpenAI ohledně zákona o umělé inteligenci v EU přináší jak pozitivní, tak negativní aspekty.

Na pozitivní straně je důležité, že společnosti jako OpenAI upozorňují na potenciální negativní dopady příliš přísné regulace umělé inteligence. Inovace v oblasti AI mohou přinést mnoho pozitivních změn a přínosů, a tvrdší regulace by mohla brzdit tento rozvoj. OpenAI zdůrazňuje potřebu flexibilnějšího přístupu k regulaci, který by umožnil efektivní adaptaci na nové technologické výzvy a dynamiku umělé inteligence.

Na druhé straně je důležité, aby regulace umělé inteligence zohledňovala zájmy a bezpečnost občanů. Etické standardy a odpovídající regulace jsou důležité pro ochranu veřejnosti a zajištění spravedlivého a bezpečného využívání umělé inteligence. Varování od OpenAI naznačuje, že navrhovaný zákon neplní požadavky společnosti a může negativně ovlivnit její provoz a modernizaci v EU.

Celkově je důležité najít rovnováhu mezi regulací a inovacemi v oblasti umělé inteligence. Dialog a spolupráce mezi společnostmi jako OpenAI a evropskými orgány jsou klíčové pro vytvoření vyváženého a efektivního regulačního rámce. Je také důležité sledovat, jak se navrhovaný zákon bude vyvíjet a zda budou provedeny úpravy, které zohlední potřeby a dynamiku umělé inteligence, aniž by se ohrozila bezpečnost a zájmy veřejnosti.

Zdroje:

  1. IBL News. OpenAI warns it might leave the European Union if the upcoming AI act doesn't change [online]. 2023. Dostupné z: https://iblnews.org/openai-warns-it-might-leave-the-european-union-if-the-upcoming-ai-act-doesnt-change/.
  2. Financial Times. OpenAI warns over split with Europe as regulation advances [online]. 2023. Dostupné z: https://www.ft.com/content/5814b408-8111-49a9-8885-8a8434022352.
  3. Reuters. OpenAI may leave EU if regulations bite - CEO [online]. 2023. Dostupné z: https://www.reuters.com/technology/openai-may-leave-eu-if-regulations-bite-ceo-2023-05-24/.
  4. The Verge. OpenAI says it could 'cease operating' in the EU if it can't comply with future regulation [online]. 2023. Dostupné z: https://www.theverge.com/2023/5/25/23737116/openai-ai-regulation-eu-ai-act-cease-operating.

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.