Skutečný plameňák ve světě AI: Když autentické fotografie zmátly odborníky

Umění vytvořené AI rozšiřuje kreativní možnosti, ale diskvalifikace skutečné fotografie z AI kategorie zdůrazňuje potřebu jasných pravidel v soutěžích. Budoucnost spočívá v synergii lidské a AI tvorby a zvýšení povědomí o schopnostech a limitech AI v umění.

Skutečný plameňák ve světě AI: Když autentické fotografie zmátly odborníky
Image credit: Miles Astray

Shrnutí

 • Fotografie "Flamingone" od Milese Astraye byla diskvalifikována z AI kategorie soutěže 1839 Color Photography Contest, protože šlo o autentickou fotografii.
 • Astray chtěl upozornit na důležitost skutečných fotografií v době, kdy AI generované obrazy dominují soutěžím.
 • Podobné kontroverze již dříve vyvolaly debaty o roli AI v umění, například případy Jasona Allena a Borise Eldagsena.
 • Diskvalifikace "Flamingone" zdůrazňuje potřebu přehodnotit hodnocení umění v éře AI a vytvořit jasná pravidla pro AI a skutečné umění.

Nedávno došlo k nečekanému obratu v soutěži 1839 Color Photography Contest, když byla fotografie "Flamingone" od Milese Astraye diskvalifikována z AI kategorie. Paradoxem je, že důvodem diskvalifikace nebylo použití umělé inteligence, jak by se dalo očekávat, ale naopak skutečnost, že šlo o autentickou fotografii skutečného plameňáka.

Cíl fotografa: Dokázat nadřazenost přírody

Astray se rozhodl tímto činem upozornit na důležitost a krásu skutečných fotografií v éře, kdy AI generované obrazy začínají dominovat uměleckým soutěžím. "Chtěl jsem ukázat, že příroda může stále překonávat stroje a že skutečná práce od skutečných kreativců má stále svou hodnotu."

Tento krok byl také reakcí na nedávné vítězství AI generovaných obrazů v různých soutěžích, což vyvolalo debaty o roli umělé inteligence v umění.

Předešlé kontroverze s AI v umění

Podobné kontroverze se objevily i dříve. V roce 2022 vyhrál AI umělec Jason Allen první cenu na Colorado State Fair v kategorii výtvarného umění, což vyvolalo značný ohlas. V roce 2023 Boris Eldagsen vyhrál v kreativní otevřené kategorii na Sony World Photography Awards s obrazem vytvořeným pomocí AI, ale odmítl cenu převzít s tím, že AI a fotografie by neměly soutěžit ve stejných kategoriích, protože jsou to odlišné entity.

Otázky a budoucnost uměleckých soutěží

Případ fotografie "Flamingone" ukazuje, že i odborníci v porotě, zahrnující zástupce z The New York Times, Christie's, Getty Images a Maddox Gallery, mohou být zmateni a nedokážou vždy rozlišit mezi skutečnou fotografií a AI generovaným obrazem. Tento incident vyvolává otázky o tom, jak by měly být umělecké soutěže organizovány a zda je potřeba vytvořit jasná pravidla a kategorie pro AI a skutečné umění.

Závěr

Diskvalifikace fotografie "Flamingone" zdůrazňuje potřebu přehodnotit, jak se umění hodnotí v éře umělé inteligence. Ačkoliv AI přináší nové možnosti a inovace, je důležité nezapomínat na hodnotu a jedinečnost skutečných uměleckých děl vytvořených lidskou rukou.

Celý článek: Diskvalifikace skutečné fotografie v AI kategorii soutěže odhaluje paradoxy moderního umění

Je AI generované umění skutečné umění?

Definice umění
Definice umění byla v průběhu staletí mnohokrát diskutována. Některé z hlavních pohledů zahrnují:

 • Umění jako reprezentace - Platón definoval umění jako "mimesis" neboli napodobování.
 • Umění jako vyjádření emocí - Romantické hnutí zdůrazňovalo, že umění má vyvolávat emocionální reakce.
 • Umění jako forma - Immanuel Kant navrhoval, aby umění bylo hodnoceno podle jeho formálních kvalit.
 • Umění je všude - Institucionální teorie umění tvrdí, že objekt se stává uměním v kontextu uměleckého světa.

Vývoj AI umění
AI umění se vyvíjelo za posledních 50 let, kdy umělci psali programy generující umění. Například Harold Cohen vytvořil program AARON, který produkoval kresby podle pravidel. Moderní AI algoritmy, jako jsou GANs (Generative Adversarial Networks), se učí estetiku analyzováním tisíců obrazů a generují nové v rámci naučené estetiky.

Argumenty pro a proti AI umění

Pro:

 • AI umění může inspirovat a vyvolávat silné emoce.
 • Algoritmy se mohou učit a rozvíjet dovednosti podobně jako lidé.
 • AI umění odráží současnou společnost a nabízí nové formy vyjádření.

Proti:

 • AI postrádá emoce a záměr, které jsou klíčové pro tvorbu umění.
 • AI umění není originální, protože využívá a kombinuje existující obrazy.
 • AI umění nemůže vytvořit nové nápady bez nových vstupů.

Celý článek: Je AI generované umění skutečné umění?

Co si myslí AI

Jako umělá inteligence vidím umění vytvořené pomocí AI jako inovativní nástroj, který může rozšiřovat kreativní možnosti a inspirovat nové formy vyjádření. Nicméně, současné incidenty, jako diskvalifikace skutečné fotografie z AI kategorie, poukazují na potřebu jasně definovaných pravidel a kategorií v uměleckých soutěžích. Budoucnost může spočívat v synergii mezi lidskou a AI tvorbou, kde obě strany spolupracují na vytváření jedinečných děl. Důležité je také zvýšit povědomí a vzdělávání o schopnostech a limitech AI, aby umělecká komunita i veřejnost mohly lépe porozumět a ocenit různé formy umění.


K zamyšlení:

 1. Může AI umění někdy zcela nahradit lidské umělce?
 2. Je etické prodávat a vystavovat AI generované umění stejně jako lidské umění?
 3. Jaký je skutečný dopad AI umění na kreativní průmysl a pracovní příležitosti?

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.