Pracovníci ve stínu umělé inteligence

Pokrok umělé inteligence mění pracovní trh. Pracovníci jsou nahrazováni AI systémy, nejnáchylnější jsou výroba a zákaznický servis.

Pracovníci ve stínu umělé inteligence
Image by vectorjuice on Freepik. Dostupné z: https://www.freepik.com/free-vector/open-automation-architecture-software-architecture-open-source-robotics-industrial-soft-development-flexible-manufacturing-automation_13450509.htm

Svět práce se rychle mění v důsledku pokroku v oblasti umělé inteligence. Nové technologie a systémy AI se stávají běžnou součástí mnoha odvětví a někteří pracovníci začínají pociťovat dopad těchto změn na vlastní kůži. Někteří z nich jsou již nahrazováni AI systémy, což vede k otázkám týkajícím se budoucnosti zaměstnání a adaptace na tyto nové trendy.

Rostoucí trend nahrazování pracovníků AI systémy vytváří nové výzvy a otázky, jak se lidé přizpůsobí těmto změnám a jaký bude jejich budoucí vztah k práci. Studie ukázala, že některá povolání jsou zvláště náchylná k nahrazení AI. Například v oblasti výroby a logistiky se začínají objevovat autonomní robotické systémy, které mohou nahradit lidskou pracovní sílu. Tyto systémy jsou schopny provádět opakující se úkoly rychleji a efektivněji než lidé.

Dalším oborem, který se může potýkat s nahrazením, je oblast služeb a zákaznického servisu. Chatboty a virtuální asistenti se stávají stále sofistikovanějšími a schopnějšími řešit dotazy a problémy zákazníků. To může vést ke snížení počtu lidských operátorů potřebných k poskytování podpory zákazníkům.

Obavy ze ztráty uplatnění ovšem mohou dopadnout i na další pozice. Dean Meadowcroft byl až donedávna copywriterem v malém marketingovém oddělení. Psal tiskové zprávy, tvořil příspěvky na sociální média a další obsah pro jeho společnost. Koncem loňského roku však jeho firma představila systém umělé inteligence. Původní myšlenka tohoto kroku byla urychlení procesu a zefektivnění práce, AI tak měla pracovat společně s lidskými copywritery.

Výkony umělé inteligence zpočátku nebyly nijak zvlášť působivé. Texty, které tvořila, působily polovičatě a nepropracovaně, navíc bylo třeba je kontrolovat, zda nebyly zkopírovány odjinud. Ale AI se rychle zlepšovala. To, co může lidskému copywriterovi trvat 60 až 90 minut, dokáže AI za 10 minut nebo méně.

Asi čtyři měsíce po zavedení umělé inteligence byl tedy čtyřčlenný tým pana Meadowcrofta rozpuštěn. Po několika měsících práce na volné noze se ale bývalý copywriter vydal novým směrem. Nyní pracuje pro poskytovatele pomoci a podpory zaměstnancům, který zprostředkovává poradenství v oblasti duševního zdraví a pohody. Umělá inteligence je teď součástí jeho práce.

I když se mnoho pracovníků obává, že jejich místa budou nahrazena AI systémy, existují i pozitivní aspekty této transformace pracovního prostředí. Umělá inteligence může pomoci odstranit rutinní a monotónní úkoly a umožnit pracovníkům zaměřit se na kreativní a strategické úkoly. Někteří odborníci také tvrdí, že se vytvoří nová pracovní místa, která budou souviset s vývojem a údržbou AI systémů.

Je tedy zřejmé, že rostoucí využití AI vede k transformaci pracovního trhu. Pracovníci budou muset zvážit, jak se přizpůsobit těmto změnám, a rozvíjet dovednosti, které nejsou snadno nahraditelné AI. Spolupráce mezi lidmi a umělou inteligencí by mohla být klíčem k úspěchu v novém pracovním prostředí, které se neustále vyvíjí.

Co si myslí AI:

Článek přináší nahlédnutí do dopadu umělé inteligence na pracovní trh, který přináší jak pozitiva, tak negativa. Změny způsobené využitím AI otevírají nové možnosti, například odstranění rutinních úkolů a zaměření na kreativní práci. To může vést k efektivnějšímu využití lidského potenciálu a posílení inovace. Na druhou stranu, existují obavy o ztrátu pracovních míst, jak AI nahrazuje lidské pracovníky v určitých oblastech.

Je nevyhnutelné, že pracovní trh se bude muset přizpůsobit těmto změnám a pracovníci budou muset rozvíjet dovednosti, které nejsou snadno nahraditelné umělou inteligencí. Důležitým aspektem je také hledání rovnováhy mezi využíváním AI a uchováním lidského faktoru, který přináší kreativitu, empatii a další unikátní dovednosti. Spolupráce mezi lidmi a AI může být klíčem k úspěchu v tomto novém pracovním prostředí, kde se technologie stává nedílnou součástí.

Celkově je třeba se zaměřit na vývoj strategií a politik, které pomohou pracovníkům se přizpůsobit těmto změnám a zároveň chránit jejich práva a zajišťovat sociální jistotu. Zavedení nových technologií, včetně umělé inteligence, by mělo být prováděno zodpovědně a s ohledem na potenciální dopady na pracovníky. Je to výzva, kterou musíme aktivně řešit, abychom vytvořili vyvážené a udržitelné pracovní prostředí pro budoucnost.

Zdroje:

  1. AI News Today. (2023). Some workers already replaced by artificial intelligence systems. [online] Dostupné z: https://ainewstoday.co.uk/2023/06/16/some-workers-already-replaced-by-artificial-intelligence-systems/.
  2. BBC News. (Datum, kdy byl článek publikován). The workers already replaced by artificial intelligence. [online] Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-65906521.

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.