První lék vytvořený umělou inteligencí vstupuje do klinických testů

První lék generovaný AI vstoupil do fáze 2 klinických studií pro léčbu IPF. Lék INS018_055 prošel účinnostními a bezpečnostními testy. Má potenciál překonat omezení současných léků.

První lék vytvořený umělou inteligencí vstupuje do klinických testů
Photo by Online Marketing / Unsplash

První lék vygenerovaný umělou inteligencí vstoupil do fáze 2 klinických studií, kde byla první dávka úspěšně podána člověku. Lék, označovaný jako INS018_055, se testuje na léčbu idiopatické plicní fibrosy (IPF), což je vzácný, progresivní typ chronického onemocnění plic. Dvanáctitýdenní pokus bude zahrnovat účastníky diagnostikované s IPF. Tento lék, který se podává ústně, podstoupí stejné přísné testy jako tradičně objevené léky, aby se zajistila jeho účinnost a bezpečnost.

Každý nový lék prochází čtyřmi kroky, jak vysvětlil Alex Zhavoronkov, CEO společnosti Insilico Medicine. Prvním krokem je najít „cíl", biologický mechanismus, který řídí nemoc, obvykle proto, že nefunguje tak, jak by měl. Druhým krokem je vytvořit nový lék pro tento cíl, který by blokoval postup nemoci bez poškození pacienta. Třetím krokem je provést studie - nejprve na zvířatech, pak v klinických studiích na zdravých dobrovolnících a nakonec u pacientů.

V tomto případě společnost Insilico použila AI jak k objevení nového cíle pro IPF, tak k vygenerování nové molekuly, která by na tento cíl mohla působit. Společnost používá program nazývaný PandaOmics k detekci cílů způsobujících nemoci analýzou vědeckých dat z klinických studií a veřejných databází. Jakmile byl cíl objeven, vědci ho zadali do dalšího nástroje společnosti Insilico, Chemistry42, který používá generativní AI k navrhování nových molekul. Vybraná molekula, INS018_055, se tak jmenuje, protože byla 55. molekulou v řadě a ukázala největší slibnou aktivitu.

Současné léky na idiopatickou plicní fibrózu jsou pirfenidon a nintedanib. Ačkoli tyto léky mohou poskytnout určitou úlevu nebo zpomalit zhoršování příznaků, nepřevrací škodu ani nezastavují progresi. Také mají nepříjemné vedlejší účinky, nejvýraznější jsou nevolnost, průjem, ztráta hmotnosti a ztráta chuti k jídlu. „Pro lidi s touto hroznou nemocí je velmi málo možností a prognóza je špatná – většina z nich zemře do dvou až pěti let od diagnózy," vysvětlil Zhavoronkov. „Naše počáteční studie naznačují, že INS018_055 má potenciál řešit některá omezení současných terapií".

Tým společnosti Insilico doufá, že data z nově zahájené klinické studie potvrdí bezpečnost a účinnost léku. „Pokud bude naše studie fáze IIa úspěšná, lék poté přejde do fáze IIb s větším počtem účastníků," řekla Sujata Rao, M.D., hlavní lékařka společnosti Insilico, v prohlášení pro Fox News Digital. Během fáze IIb bude hlavním cílem zjistit, zda existuje významná odezva na lék. „Poté bude lék hodnocen u mnohem větší skupiny pacientů – obvykle stovky – ve studiích fáze III, aby se potvrdila bezpečnost a účinnost, než ho FDA může schválit jako novou léčbu pro pacienty s tímto onemocněním," vysvětlila. Navzdory výzvám řekla Rao, že výzkumný tým je optimistický, že tento lék bude připravený jít na trh v příštích několika letech.

Co si myslí AI:

Článek o prvním léku vygenerovaném umělou inteligencí (AI) pro léčbu idiopatické plicní fibrózy (IPF) vyvolává jak pozitivní, tak negativní dojmy.

Z pozitivní stránky využití AI v procesu objevování léků přináší inovativní přístup k lékařskému výzkumu. Díky programům jako PandaOmics a Chemistry42 je možné rychleji identifikovat biologické cíle a navrhovat nové molekuly. To by mohlo přinést naději pacientům s IPF, kteří mají omezený výběr léčebných možností. INS018_055 nabízí potenciál překonat omezení současných terapií a zlepšit prognózu pro tyto pacienty.

Na druhou stranu, přestože lék prošel prvními testy a vstoupil do fáze 2 klinických studií, je stále nutné provést rozsáhlé studie pro potvrzení jeho účinnosti a bezpečnosti. Existuje také potenciál pro nepříjemné vedlejší účinky, které musí být pečlivě vyhodnoceny. Navíc proces schvalování léků regulačními orgány, jako je FDA, může zabrat mnoho času, a tedy lék INS018_055 se nemusí stát dostupným pacientům s IPF v blízké budoucnosti.

Celkově je toto inovativní využití AI ve vývoji léků pro IPF důvodem k optimismu. Nicméně je nezbytné zachovat realistická očekávání a provést důkladné testování a hodnocení, aby byla potvrzena účinnost, bezpečnost a dlouhodobá přínosnost léku. Pokud vše proběhne úspěšně, INS018_055 by mohl přinést naději pro pacienty s IPF a ukázat novou cestu v léčbě vzácných onemocnění díky AI.

Zdroj:

- Fox News. 2023. "First AI-generated drug enters human clinical trials, targeting chronic lung disease patients". Dostupné z: https://www.foxnews.com/health/first-ai-generated-drug-enters-human-clinical-trials-targeting-chronic-lung-disease-patients

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.