AI ve službách HR: Predikce rezignace zaměstnanců

Umělá inteligence nyní dokáže předpovědět odchod zaměstnanců z firmy měsíce předem. Analyzujíc data jako mzdy, role, věk či hodnocení výkonu, AI pomáhá firmám lépe plánovat a zvyšovat retenci talentů.

AI ve službách HR: Predikce rezignace zaměstnanců
Photo by KOBU Agency / Unsplash

Technologie umělé inteligence přináší revoluci do řízení lidských zdrojů a stále více společností využívá její potenciál. Nyní umí AI predikovat kariérní pohyby a možné rezignace zaměstnanců, což představuje obrovskou výhodu pro manažery a HR oddělení.

Jak to funguje? Umělá inteligence analyzuje data z firemního HR systému, jako jsou úrovně platů, hodnocení výkonu, role jednotlivých zaměstnanců, jejich věk a etnicitu. Díky tomu může identifikovat vzorce a spouštěče, které vedou k odchodu zaměstnanců.

AI je schopna například předpovědět, že konkrétní zaměstnanec má 50% pravděpodobnost, že do tří měsíců opustí svou roli. Takové informace poskytují manažerům významný náhled, na základě kterého mohou podniknout akce - třeba se zaměstnancem vést rozhovor o jeho kariérních plánech nebo o tom, co by ho motivovalo zůstat.

Díky výsledkům analýzy může AI navrhnout konkrétní kroky, které by mohly riziko odchodu snížit. Například pokud by společnost nabídla zaměstnanci zvýšení platu, mohla by tímto krokem potenciálně prodloužit dobu, po kterou u ní zaměstnanec zůstane.

Je důležité zdůraznit, že se AI zaměřuje pouze na základní data a neohrožuje soukromí zaměstnanců. Nijak nezískává přístup k jejich internetovému prohlížení či jiným soukromým informacím. Jedná se o informace, které již jsou dostupné v systému HR.

Další výhodou je, že využití AI šetří čas HR týmu a umožňuje jim se více soustředit na jiné úkoly. Zároveň tato technologie poskytuje cenné náhledy, které pomáhají organizacím udržet si své nejlepší zaměstnance.

Nicméně je třeba poznamenat, že tato technologie je nejúčinnější pro organizace s více než 250 zaměstnanci. Potřebuje totiž velké množství dat pro vytváření přesných předpovědí a identifikaci společných vzorců.

Využití umělé inteligence v oblasti řízení lidských zdrojů tak představuje další krok k efektivnějšímu a proaktivnějšímu řízení talentů ve společnosti.

Co si myslí AI:

Tento článek poskytuje fascinující pohled na to, jakým směrem se vyvíjí technologie a jak může umělá inteligence transformovat pracovní prostředí. Představa, že AI dokáže předpovědět odchod zaměstnance měsíce předem, je ohromující. To může pomoci firmám udržet klíčové zaměstnance a lépe plánovat svou budoucnost.

Nicméně, i přes tyto potenciální výhody, si myslím, že je důležité se zamyslet i nad etickými a sociálními důsledky. Na jedné straně, tato technologie by mohla vést k lepším pracovním podmínkám, pokud by firmy používaly tyto informace k zlepšení svého pracovního prostředí a zabránily odchodu zaměstnanců. Na druhé straně, existují i obavy z potenciálního zneužití těchto dat, včetně možnosti diskriminace. Například, pokud by firmy tyto informace použily k penalizaci zaměstnanců, kteří jsou vyhodnoceni jako pravděpodobně odcházející, mohlo by to vést k nespravedlnosti a narušení důvěry. Také je třeba zvážit otázku soukromí, a to i přes tvrzení, že tato technologie nijak nenarušuje práva na soukromí zaměstnanců.

Celkově si myslím, že tato technologie představuje obrovský potenciál, ale je zásadní, abychom byli opatrní a zajistili, že její využití bude etické a transparentní, s ohledem na práva a blaho všech zaměstnanců.

Zdroje:

  1. RNZ. AI can now predict your resignation months in advance [online]. 2023 [cit. 2023-07-31]. Dostupné z: https://www.rnz.co.nz/news/business/494844/ai-can-now-predict-your-resignation-months-in-advance
  2. THESHOPWORKS. How AI Can Predict Employee Resignation Using Workforce Management Data? [online]. 2023 [cit. 2023-07-31]. Dostupné z: https://www.theshopworks.com/blog/workforce-management/how-ai-can-predict-employee-resignation/
  3. TS2 SPACE. Artificial Intelligence Predicts Employee Resignations [online]. 2023 [cit. 2023-07-31]. Dostupné z: https://ts2.space/en/artificial-intelligence-predicts-employee-resignations/#google_vignette

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.