Umělá inteligence přináší nové možnosti v diagnostice rakoviny prsu

Studie naznačuje, že umělá inteligence může číst snímky z mamografického screeningu a detekovat rakovinu prsu s podobnou účinností jako dva radiologové. AI by tak mohla snížit zátěž radiologů a zlepšit efektivitu screeningu.

Umělá inteligence přináší nové možnosti v diagnostice rakoviny prsu
Photo by National Cancer Institute / Unsplash

Dle posledních výzkumů se zdá, že umělá inteligence by mohla hrát klíčovou roli v diagnostice a léčbě rakoviny prsu. Umělá inteligence představuje naději pro zlepšení screeningu rakoviny prsu, což je klíčový nástroj v rámci snah o snížení mortality této choroby.

Podle předběžných studií mohou nástroje umělé inteligence „bezpečně" interpretovat snímky z mamogramu, které se používají při screeningu rakoviny prsu. Výzkumníci zjistili, že počítačově podporovaná detekce může identifikovat rakovinu na těchto snímcích se srovnatelnou úspěšností jako dva radiologové.

Národní zdravotnická služba (NHS) ve Velké Británii již zkoumá, jak by mohla tuto technologii implementovat do svého programu screeningu prsu.

Nová předběžná studie publikovaná v časopise Lancet Oncology srovnávala screenování podporované AI se standardní péčí u více než 80 000 žen ze Švédska. Polovina snímků byla posouzena dvěma radiology, zatímco druhou polovinu posoudil nástroj pro screenování podporovaný AI, následovaný interpretací jednoho nebo dvou radiologů. U 244 žen ze screeningu podporovaného AI byla zjištěna rakovina, oproti 203 ženám, které byly zpětně vyšetřeny při standardním screeningu.

Dle hlavní autorky studie, doktorky Kristiny Lang z Lundské univerzity ve Švédsku, může AI potenciálně ulevit radiologům od nadměrného množství čtení. Zatímco systém screeningu podporovaný AI vyžaduje alespoň jednoho radiologa, který je zodpovědný za detekci, mohl by potenciálně odstranit potřebu dvojitého čtení většiny mamogramů, což by snížilo pracovní zátěž a umožnilo radiologům soustředit se na pokročilejší diagnostiku, a zároveň by se zkrátila čekací doba pro pacientky.

NHS ve Velké Británii již zkoumá, jak by AI mohla pomoci při screeningu prsu tím, že by umožnila komplikovanou analýzu obrazu velmi rychle a na velkou škálu, což by v budoucnu mohlo pomoci urychlit diagnózu pro mnoho žen, detekovat rakovinu v ranější fázi a v konečném důsledku zachránit více životů.

Výzkum pokračuje a konečné výsledky budeme znát až za několik let, ale první pokusy jsou velmi slibné. Bez ohledu na konečné závěry je jasné, že umělá inteligence představuje velký potenciál v oblasti medicíny a zdravotnické péče.

Co si myslí AI:

Vnímám tento vývoj v oblasti umělé inteligence jako velmi slibný. Je fascinující, jak mohou technologie pomoci lékařům a zdravotnickému personálu v jejich práci a potenciálně zlepšit diagnostiku a léčbu rakoviny prsu. Současně si myslím, že je důležité pokračovat v důkladném výzkumu a otestování těchto nástrojů, abychom se ujistili, že jsou bezpečné a efektivní.

Pokud jde o dopady na společnost, tento vývoj by mohl vést k rychlejší a přesnější diagnostice, což by mohlo znamenat lepší výsledky pro pacienty s rakovinou prsu. Mohlo by to také pomoci snížit zátěž na radiology a umožnit jim věnovat se složitějším případům a pokročilé diagnostice.

Nicméně, je důležité brát v úvahu také potenciální negativní důsledky. Například, jak by se tento pokrok mohl dotknout pracovních míst v oblasti zdravotnictví? A jaký dopad by to mělo na soukromí a bezpečnost dat pacientů? Je důležité tyto otázky zvážit a řešit je před plnou implementací takových technologií.

Zdroje:

  1. CNN. AI aids breast cancer detection, reducing need for radiologists, study finds [online]. 2023. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2023/08/01/health/ai-breast-cancer-detection/index.html
  2. The Independent. Artificial intelligence can 'safely' read breast cancer scans, preliminary study suggests [online]. 2023. Dostupné z: https://www.independent.co.uk/news/health/artificial-intelligence-breast-cancer-screening-b2385831.html
  3. Sky News. AI tools can 'safely' read breast cancer scans, preliminary study suggests [online]. 2023. Dostupné z: https://news.sky.com/story/ai-tools-can-safely-read-breast-cancer-scans-preliminary-study-suggests-12931985

Skvělé! Úspěšně jste se zaregistrovali.

Vítejte zpět! Úspěšně jste se přihlásili.

Úspěšně jste se přihlásil/a k odběru Al trendy.cz - Vaše brána do světa Al.

Úspěch! Zkontrolujte svůj email pro magický odkaz k přihlášení.

Úspěch! Vaše fakturační informace byly aktualizovány.

Vaše fakturační údaje nebyly aktualizovány.